U poslednjih mesec dana, većina pretraživača uklonili su podršku za RC4 Cipher, algoritam za šifrovanje SSL konekcija. Akademsko istraživanje pokazalo je da je ovaj algoritam ima ozbiljne nedostatke u svom dizajnu i time omogućiti napadačima da dešifruju podatke.

Podrška za RC4 je zvanično ukinuta u pretraživačima Chrome v48 i Firefox v44, oba izdata krajem januara. Microsoft Edge pretraživač i IE11 najavili su da i oni uklanjaju podršku.

U Chrome pretraživaču, ukoliko se pokuša SSL konekcija sa RC4, nezaobilazna poruka o grešci biće prikazana. To će u potpunosti sprečiti korisnike da pristupe tim sajtovima.

Možete vieti kako izgleda poruka o grešci, posetite https://rc4.badssl.com/ u vašem brovseru. Podaci pokazuju da manje od 10% sajtova daju prioritet RC4 u modernim browserima.