Kako da pokrijete obe verzije domena (sa i bez www) sa RapidSSL sertifikatom?

Ako nameravate da obezbedite svoj root domen („www.domain.com“ i/ili „domain.com“) RapidSSL sertifikati mogu pokriti obe verzije, samo ako kreirate vaš CSR sa „WWW.“

Generišite CSR tako da Common Name (Domain Name) glasi „www.vasdomen.com“. RapidSSL automatski će dodati “vasdomen.com” u sertifikatu prilikom izdavanja. Pokrivanje obe verzije nema mana i omogućava više fleksibilnosti.

Ako želite da pokrijete drugačiji poddomen, kao npr. „prodavnica.vasdomen.com“, na žalost ne može se primeniti na jedni naružbinu. U tom slučaju morate generisati CSR sa tačnim imenom poddomena koji želite.

Da li mogu promeniti domen (Common Name) na mom RapidSSL sertifikatu?

Ukoliko ste naručili sertifikat pre manje od 30 dana, možemo Vam izaći u susret da promenite ime domena (common name) bez naplate.

Da biste promenili ime domena (Common Name) potrebno je da kreirate CSR za novi domen. Zatim nas možete kontaktirati kako bi otkazali prethodni sertifikat i zatražili novi.

Gde mogu naći Certificate Signing Request (CSR) za RapidSSL sertifikat?

CSR je kodirana poruka koja sadrži informacije o željenom sertifikatu. Može se generisati na Vašem serveru (ukoliko imate svoj server, VPS ili IIS/Exchange), ili će vaš hosting provajder generisati za Vas (uobičajeno za shared hosting).

Kada kreirate Vaš CSR, pripadajući „Privatni ključ“ (Private Key) takođe se kreira. CSR je potreban da bi ste zatražili izdavanje sertifikata i unosi se na našem portalu prilikom naručivanja. Privatni ključ ostaje kod Vas i omogućiće funkcionisanje sertifikata nakon njegove instalacije.

Kako da postavim Site Seal (statični) za RapidSSL sertifikate?

Svi RapidSSL sertifikati imaju statični Static Site Seal kojim pokazujete vačim posetiocima da je sajt obezbeđen SSL sertifikatom. Oznaka je “statična”, što znači da je obična slika koja ne prikazuje informacije o isteku sertifikata i detalje kompanije. Za dinamički Site Seal koji prikazuje datum i detalje kompanije, potreban je neki drugi sertifikat koji nudi dinamički Site Seal. Preuzmete sliku RapidSSL site seal ovde.

GeoTrust, sestrinski brend (i root) RapidSSL-a, nudi dinamički Site Seal koji prikazuje posetiocima u relanom vremenu potvrdu da je Vaš sajt verifikovan od strane GeoTrust-a. Ukoliko ste nedavno kupili sertifikat (do 30 dana), možete nas kontaktirati o nadogradnji sertifikata.

Kako da budem siguran da će browseri prihvatiti moj RapidSSL sertifikat?

Da biste bili sigurni da će Vaš RapidSSL sertifikat biti prepoznat u svim browserima, obavezno instalirajte Intermediate Certificates koji ste dobili uz Vaš serverski sertifikat. Intermediate sertifikat je “chain certificate” (vezni sertifikat) koji pomaže da se indetifikuje odakle vaš sertifikat potiče. Ukoliko Vam je potrebna kopija ovog sertifikata, možete je preuzeti direktno sa RapidSSL sajta.

Uglavnom preuzećete sertifikat označen sa RSA SHA-2 (under SHA-1 Root) SSL Certificates, jer je novi standard SHA-2. Ukoliko je Vaš sertifikat SHA-1 preuzećete RSA SHA-1 SSL Certificates, ali preporučujemo da nadogradite Vaš sertifikat na SHA-2.

RapidSSL se autmomatski prepoznaje u mnogim browserima, ali neki stariji sistemi i mobilne platforme (Windows XP, iPhone iOS) koriste Intermediate Certificates kako primena novih standarda u budućnosti ne bi imale uticaj na bezbednost Vašeg sajta.

Preporučujemo da uvek instalirate Intermediate Certificates zbog maksimalne kompatibilnosti.