Kako radi SSL

Secure Sockets Layer (SSL) tehnologija štiti transfere podataka između Vašeg Web sajta i posetioca. Protokol koristi treću stranu, sertifikaciono telo (CA), da indentifikuje jedan ili oba kraja transfera. Ovo je u kratkim crtama kako radi.

 • Browser zatraži bezbednu stranicu (obično https://).
 • Nakon što započne bezbedan transfer, web server šalje svoj javni ključ sa njegovim sertifikatom.
 • Browser proverava da li je sertifikat izdat od legitimnog izdavača (legitimno sertifikaciono telo kao što su RapidSSL, Symantec, Thawte, GeoTrust…), da je sertifikat još uvek validan i da je izdat za sajt na koji se konektuje.
 • Browser koristi javni ključ da kriptuje nasumični simetrični kripcioni ključ i šalje ga serveru zajedno sa traženim kriptovanim URL-om i ostalim kriptovanim http podacima.
 • Web server dekriptuje simetrični kripcioni ključ koristeći privatni ključ i koristi simetrični ključ da dekriptuje URL i http podatke.
 • Web server šalje nazad traženi html dokument i http podatke kriptovane simetričnim ključem.
 • Browser dekriptuje http podatke i html dokument koristeći simetrični ključ i prikazuje informacije.

Pored toga što SSL obezbeđuje kriptovanje podataka, takože daje i naznake posetiocu da je u bezbednom okruženju.

Extended Validation SSL boji adresnu traku browsera u zeleno. Ovaj SSL sertifikat daje posetiocu web sajta vizualnu oznaku da je konekcija bezbedna.

 

Treba Vam SSL…

 • Ako imate online prodavnicu i procesirate informacije sa kreditnih kartica

 • Ako nudite logovanje i prijavu na Vašem sajtu

 • Ako obrađujete osetljive podatke i informacije kao što su adrese, datumi rođenja, indentifikacioni brojevi…

 • Ako treba da poštujete pravila privatnost i bezbednosti

 • Ako Vam je potreban bezbedan email server (POP, IMAP, SMTP), vpn server, ftp server, kontrolni panel, webmail ili bilo koja druga web aplikacija.

SSL lock icon
By |2017-08-15T15:04:33+00:00March 2nd, 2017|Categories: Opšte SSL informacije|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.