SSL ili Secure Socket Layer je univerzalno prihvaćeni bezbednosni protokol koji koriste web pregledači i web serveri za zaštitu podataka – to je mrežni protokol za enkripciju. SSL ima dve komponente – protokol i sertifikat. Protokol je kod i procedure koji omogućavaju računarima da upravljaju enkripcojom. Sertifikat identifikuje određeni web server i radi u kombinaciji sa jedinstvenim kodom koji se koristi za enkripciju. Zajedno omogućavaju sigurnu HTTPS vezu.