SSL brendovi

Koja je razlika u SSL brendovima? Možda se pitate: "Da li je brend SSL-a zaista bitan?" Na kraju krajeva, svaki SSL sertifikat nudi šifrovanje i autentifikaciju, zar ne? Svaki SSL sertifikat dolazi sa garancijom, zar ne? Svi SSL sertifikati će prikazivati iste osnovne pokazatelje pouzdanosti zavisno o vrsti validacije, zar ne? Tehnički gledano,