SNI – šta je i kako radi?

Šta je SNI? SNI je skraćenica za Server Name Indication SNI je SSL/TLS ekstenzija koja omogućava opsluživanje više SSL sertifikata sa jedne IP adrese SNI omogućava da se više SSL sertifikata postave na shared hostingu bez potrebe za dedicated IPv4 adresom Napomena: Da bi SNI radio ispravno i klijent i server